Arnhemse Fijnhouthandel - voor edelhout en edelplaatmassief hout


plaatmaterialen


fineer


lijmen


hout-hobbyzolderTEAK UIT BURMA


Burma is een belangrijke Teakexporteur.
Maar het Burmeese militaire regiem schond tot medio 2012 mensenrechten - vandaar dat het Birmacentrum mij destijds vroeg iets daarover te schrijven.
Inmiddels zijn er verkiezingen geweest en is men een pad richting democratie ingeslagen. De boycot die er was is inmiddels opgeheven.

Ik heb evengoed mijn verhaal uit 2005 hier laten staan.


Situatie 2005:
Het Burma Centrum Nederland heeft de drie grote Teakimporteurs en daarnaast ook enkele handelaren in Teak (waaronder ik) benaderd over de Burmeese situatie. Men deed ons het verzoek hierover iets te publiceren richting onze klanten.

 


Ons Teakhout:
Wij hebben een voorraad van ca 30 m3 in Teak. Maar onze voorraad- en onze omzet in Teak zijn beide nog geen 2% van het totaal van onze omzet en vooraad. Een aanzienlijk (maar niet meetbaar) gedeelte van ons Teak komt overigens niet uit Burma.
Meer info op: onze Teak pagina

 
  Ik geloof in eerlijk en open zakendoen en vind dat ik mijn klanten niets mag onthouden. Daarom wil ik graag wat informatie verstrekken zodat iedereen zijn eigen mening kan vormen.In het kort zijn twee stromingen:

 
Telefonisch werd mij medegedeeld dat de Burmastichting bij uitblijven van zo'n publikatie stappen zou ondernemen om onze houthandel in een negatief daglicht te stellen.
  De principiële insteek:  
  Een boycot.
De Burmastichting zou het liefst elk zakelijk contact met Burma verbreken zodat het militaire regiem eieren voor hun geld moet kiezen en zal aftreden.De pragmatische insteek:
Het regime is verwerpelijk.
 
  Polderen en in overleg blijven.
De drie grote Teakimporteurs stellen juist dat boycotten uit het verleden (Noord Korea bijvoorbeeld) eerder hebben aangetoond dat niet het (rijke) regime maar juist de (arme) bevolking getroffen wordt door een boycot. In het geval van Burma zou het regime waarschijnlijk nog meer hout (en andere grondstoffen) gaan verkopen aan China. Want China is niet alleen goed bevriend met het regime - het is ook een van de grootste houtverbruikers van de wereld én bovendien een buurland.Zijn er alternatieven voor Teak?
Een boycot kan effectief zijn - maar alleen als China óók meedoet.

 

  Nee, eigenlijk niet. Er is niet een andere houtsoort die álle gunstige eigenschappen van Teak ook heeft.
Een soort komt er echter wel in de buurt:
Yellow Cedar van de Canadese westkust.
Greenpeace stelt echter dat de kap van deze houtsoort verboden moet worden om milieuredenen.

Koopman of dominee, that's the question.
Teak heeft 'zeer gunstige krimpcijfers'. Dat betekent dat het bijna niet werkt en scheurt. Dat is uniek! Zomaar een houtsoort die ook duurzaam is, is  nog lang geen Teak-vervanger!
  Het is een lastig probleem!
Eigenlijk is er niet een houtsoort die écht onbesproken is. Of er zijn milieuredenen of -politieke.


 
Teak vervangen door andere houtsoorten uit een 'verdachte hoek' is ook geen oplossing.

 
  FSC gecertificeerd hout?  
  Het meest geschikte FSC hout komt uit tropische bananenrepublieken. (ook) geen democratie, wel corruptie. Lees meer ... 


 
Ik vind het naïef te veronderstellen dat in een bananenrepubliek de FSC controle 100% is. Er wordt wel eens gegrapt dat de meeste controleurs een laag loon hebben, een vrouw & kinderen, een maîtresse én een alcoholprobleem...


 
 
  Hout uit de Verenigde Staten?  
  Grootste houtexporteur van het Amerikaanse Continent. Loopt voorop in het te vuur en te zwaard exporteren van Democratie en soms lijkt het of de Westerse wereld daar zonder na te denken achteraan loopt. Maar hoe zit het met de gevangenen die jarenlang zonder proces op Guantánamo Bay worden vastgehouden, de ontvoeringen door de CIA en de veronderstelde martelingen? Naar rato van slachtoffers overtreft dit regime misschien nog wel het Burmeese regime!
NB: ik wil de Verenigde Staten geen bananenrepubliek noemen!


 
Er groeien wel houtsoorten in de VS die voor scheepsdekken op vrachtschepen gebruikt worden zoals Oregon Pine. Voor jachten vind ik het echter te splinterig.
 
  Hout uit West Europa?  
  In West Europa groeien geen houtsoorten die 1-op-1 Teak kunnen vervangen maar voor eenvoudig werk zou Eiken het kunnen doen. Eiken is redelijk duurzaam, redelijk stabiel maar te splinterig om als scheepsdek op een jacht gebruikt te worden.

NB: omdat Eiken uit West-Europa doorgaans geen FSC keur heeft valt het in ieder geval voor overheden al af als houtkeuze.

 
Gechargeerd:
Frankrijk heeft zijn kernproeven en kernenergie, België zijn Vlaams Belang, Denemarken zijn cartoons en Duitsland zijn verleden.
Blijft Eiken uit onze onvolprezen Achterhoek over MAAR wij hebben zelf als rijkste land ter wereld onze eigen (oer) bossen in de 17de eeuw geofferd voor het economische belang en daarna vierhonderd jaar lang de herplant verwaarloosd....

Verbeter de wereld en begin bij uzelf


 
 
  Wat nu?  
  Het probleem is duidelijk niet zo zwart-wit als het lijkt. Ik vind dat mijn klanten volwassen genoeg zijn om hun eigen conclusies te trekken want een pasklare oplossing die voor iedereen geldt kan ik helaas niet aanreiken....

Voor mijzelf en mijn houthandel hou ik als leidraad de Nederlandse wet aan. Wat moreel juist is moet ieder voor zich uitmaken.Geert van Dijk

 

De discussie zat heb ik op eigen grond en voor eigen kosten een bosje aangeplant.

 

 
 
 
 
'Hoor- en wederhoor':
Voor belangstellenden heb ik onderstaand vier meningen weergegeven betreffende de situatie in Burma.

Burma Centrum Nederland
Het Burma Centrum Nederland heeft alle importeurs en handelaren in Teak (waaronder ik) benaderd over de Burmeese situatie en kregen het verzoek hierover iets te publiceren richting hun klanten.

Zij stellen dat:
- Het militaire regiem de enige partij is die profiteert  van de Teak-inkomsten.
- Het militaire regiem zich schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen.
- Het militaire regiem actief bijdraagt aan ongebreidelde houtkap.

Het Burmacentrum Nederland wil dat Burma geboycot wordt en alle zakelijke contacten verbroken worden.  Meer over het Burmacentrum en hun strijd voor een vrij Burma kunt u lezen op:
https://www burmacentrum.nl


Ing Ronald Van Buren

Handelaar in Teak en Burmakenner.
(eigenaar houthandel Worldwood)

Dhr Van Buren bezocht Burma zeer regelmatig in de afgelopen 25 jaar. Hij is erkend tegenstander van het militaire regiem maar beslist geen voorstander van een boycot. Dhr Van Buren heeft uit eigen waarneming ervaren dat een boycot eerder averechts werkt en denkt dat een oplossing eerder gevonden kan worden in een samenwerking op de manier zoals het ICG en FBC het voorstellen.

Om de gedachten te bepalen onderstaand zijn verklaring:

Worldwood is een internationaal opererende houthandel waarvan de import van teak uit Myanmar één van zijn activiteiten is.
Worldwood heeft, mede rekening gehouden met het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse regering, een afweging gemaakt of wij het zaken doen met Myanmar moeten continueren, ondanks het politieke systeem aldaar. Worldwood is ervan overtuigd dat:
- (Beperkte) embargo’s schade toebrengen aan het bos
- bij onze toeleveranciers geen enkele vorm van dwangarbeid voorkomt.
-
Wij door het overbrengen van kennis aan en door een geregelde inspectie van onze toeleveranciers garant kunnen staan voor goede arbeidsomstandigheden bij deze toeleveranciers.


 International Crisis Group
"The International Crisis Group (ICG) is an independent, non-profit, multinational organisation, with over 100 staff members on five continents, working through field-based analysis and high-level advocacy to prevent and resolve deadly conflict."

De international Crisis Group is een onafhankelijke groep van 'wijze mannen' die zich inspant tot het voorkomen en oplossen van conflicten met mogelijke dodelijke afloop. Vanuit Nederland nemen Ed van Thijn en Wim Kok deel in deze groep.

De ICG heeft een onderbouwde studie gedaan naar de situatie in Burma en daar een rapport over uitgebracht. In hun conclusie schrijven zij (vrij vertaald) dat een totale boycot juist niet de oplossing is. Zij zoeken de oplossing eerder in kleine diplomatieke stapjes in de goede richting tesamen met het militaire regiem - uiteraard zonder acceptatie of overname van de doelstellingen daarvan. Men stelt dat het voorbij gaan aan- of het omverwerpen van dit regiem mogelijk nog veel grotere problemen tot gevolg zou kunnen hebben waar met name de 'gewone man' onder zou gaan lijden.

Free Burma Coalition
Ter informatie: Internetsite van Burmezen in het buitenland die tegen een boycot zijn. De Burmastichting geeft overigens aan dat deze organisatie onder invloed van de militaire machthebbers staat.
https://www freeburmacoalition.org
 

 

 
 

Olifanten sleepgat

De Engelse Marine is rond 1800 begonnen met het planmatig aanplanten van Teak in Burma. Opmerkelijk genoeg namen ze daar een Duitser voor in dienst!
Tot op de dag van vandaag worden die plannen gevolgd: van een relatief kleine oppervlakte komt relatief veel hoogwaardig hout.
Aardigheidje: de bomen worden nog steeds met olifanten uit het bos gesleept waardoor er nagenoeg geen schade aan de jonge beplanting ontstaat. 


 

 


Home


voorraad

werkstukken


medewerkers

bedrijf in foto's

plattegrond

bezorgen

contact